Ngành Chăn nuôi- Thú y Hà Nội triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối nămTin thị trường

Đăng ngày 04/11/2021


Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Về quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã và đang tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là tập trung hướng dẫn các đơn vị tăng cường giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Hệ thống thú y toàn thành phố Hà Nội đang tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi những tháng cuối năm.

Hệ thống thú y toàn thành phố Hà Nội đang tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi những tháng cuối năm.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, trước và sau tết; đôn đốc, kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm, báo cáo, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm… 

Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

 Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai tiêm phòng vụ thu đông và các tháng cuối năm theo kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đợt 2/2021 để đánh giá hiệu quả tiêm phòng; giám sát lưu hành virus; triển khai công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch.

Triển khai, hướng dẫn xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn 08 quận còn lại theo kế hoạch.

Phối hợp các đơn vị, ban ngành trong kiểm tra, xử lý vị phạm trong phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giêt mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch liên ngành, trạm kiểm dịch đúng theo quy định.

Cuối năm, nhất là giáp Tết, nhu cầu thực phẩm của Hà Nội tăng cao nên công tác kiểm soát giết mổ, an toàn thực phẩm được tăng cường.

Cuối năm, nhất là giáp Tết, nhu cầu thực phẩm của Hà Nội tăng cao nên công tác kiểm soát giết mổ, an toàn thực phẩm được tăng cường.

Về quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thực hiện tốt việc tham mưu, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến luật chăn nuôi và các Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi; phố biến các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

 Xây dựng kế hoạch triển chăn nuôi, tái cấu trúc ngành chăn nuôi, chính sách đặc thù hỗ trợ chăn nuôi… theo sự phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Hướng dẫn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, cải tạo môi trường chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm phòng chống dịch bệnh.

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo phân công phân cấp đối với lĩnh vực chứng chỉ hành nghề thuốc thú y; đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y;  điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y, cung ứng tinh lợn miễn phí, gà Mía 01 ngày tuổi trên địa bàn.

 Tổ chức tuyên truyền, mở lớp các tập huấn về các văn bản pháp luật về chăn nuôi, công tác quản lý tinh, quản lý thuốc thú y trên địa bàn thành phố khi dịch bệnh Covid- 19 ổn định.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fnganh-chan-nuoi-thu-y-ha-noi-trien-khai-cac-nhiem-vu-3-thang-cuoi-nam-d306932.html

+
Gọi lại
Ngành Chăn nuôi- Thú y Hà Nội triển khai các nhiệm vụ 3 thán…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?