Ban hành kế hoạch phát triển thủy sản 2021Ứng dụng

Đăng ngày 22/11/2021


AN GIANG UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh.

Theo kế hoạch An Giang phấn đấu đến năm 2030 có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 5% năm (tăng 2,2% so với năm 2020).

Phát triển diện tích nuôi thủy sản 3.500 ha, trong đó diện tích nuôi cá tra xuất khẩu là 1.550 ha, diện tích nuôi tôm càng xanh là 1.500 ha, tổng thể tích nuôi cá lồng, bè là 1.057.000 m3, trong đó thể tích nuôi cá rô phi, điêu hồng là 350.000 m3.

An Giang đặt mục tiêu sản lượng sản cá tra là 482.755 tấn/năm vào năm 2030. Ảnh: Hương Huệ.

An Giang đặt mục tiêu sản lượng sản cá tra là 482.755 tấn/năm vào năm 2030. Ảnh: Hương Huệ.

Tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 621.180 tấn/năm, trong đó sản lượng sản cá tra là 482.755 tấn/năm, sản lượng tôm càng xanh là 1.500 tấn/năm, cá rô phi, điêu hồng là 34.000 tấn/năm. Sản lượng khai thác thủy sản nội địa duy trì mức 15.000 tấn/năm.

Thành lập ít nhất 2 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa cấp tỉnh (được Bộ NN-PTNT công nhận danh mục Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa) kết hợp với phát triển du lịch.

Xây dựng được từ 3 – 5 khu lưu trú nhân tạo cho các loài thủy sản tự nhiên nội địa tại các hệ sinh thái thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Xây dựng ít nhất 3 – 5 cơ sở sản xuất giống thủy sản (cá tra, tôm càng xanh toàn đực) trên địa bàn tỉnh được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh để cung cấp con giống cho nhu cầu nuôi thương phẩm trong và ngoài tỉnh.

Đến năm 2030, các vùng nuôi đối tượng chủ lực đều được đăng ký mã số nuôi trồng, và 80% được chứng nhận tiêu chuẩn nuôi trồng (GAP, ASC, BAP…).

Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản thủy đạt 500 triệu USD, tăng gấp 2 lần giá trị kim ngạch so với năm 2020…

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fban-hanh-ke-hoach-phat-trien-thuy-san-2021–2030-d308552.html

+
Gọi lại
Ban hành kế hoạch phát triển thủy sản 2021
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?