Đề nghị chỉ đạo xử lý việc doanh nghiệp xả thải ra môi trườngỨng dụng

Đăng ngày 20/10/2021


PHÚ YÊN Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị nuôi thủy sản vi phạm trong xả thải ra môi trường.

“Ăn bớt” quy trình xử lý

Mới đây, Ban Kinh tế – Ngân sách, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên đã báo cáo kết quả khảo sát tình hình xả thải, gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Vận tải Trí Huệ và Trạm Giống thủy sản thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở NN-PTNT Phú Yên).

Đây cũng là thông tin của báo chí, trong đó có Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phản ánh về tình trạng doanh nghiệp nuôi tôm liên tục xả thẳng nước thải ra biển tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên đã đi khảo sát thấy việc xả thải của doanh nghiệp không theo quy định. Ảnh: KS.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên đã đi khảo sát thấy việc xả thải của doanh nghiệp không theo quy định. Ảnh: KS.

Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, cuối tháng 9/2021, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát thực địa việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp nuôi tôm trên địa bàn huyện Tuy An. Kết quả, đã phát hiện doanh nghiệp nuôi tôm xử lý nước thải chưa đúng quy định.

Cụ thể, tại khu vực nuôi tôm của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Vận tải Trí Huệ, theo quyết định 1737 ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) về quy trình xử lý nước thải nêu quy trình xử lý nước thải nuôi tôm gồm: Nước thải -> bể lắng (ao lắng bùn) -> bể xử lý 1 (ao muối rong biển) –> bể xử lý 2 (ao chứa lắng) -> bể xử lý 3 (bể chứa, khử trùng) –> nước thải ra biển.

Tuy nhiên qua khảo sát tại khu vực xử lý nước thải của doanh nghiệp, thực tế chỉ qua các bước: Nước thải -> bể lắng (ao lắng bùn) -> bể xử lý 1 (ao chứa lắng) –> bể xử lý 2 (ao chứa lắng) –> nước thải ra biển, thiểu 1 bể xử lý 3 (bể chứa, khử trùng) theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại xã An Hòa Hải tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường, Sở đã lấy mẫu nước thải tại vị trí xả thải của doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy, mẫu nước thải ngày 8/9 và 16/9 đều có 5/7 thông số vượt quy chuẩn. Tại thời điểm đoàn khảo sát, doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành nộp phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm thực hiện đúng nội dung báo cáo ĐTM đã được duyệt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 27/7/2021 của UBNID tỉnh.

Khảo sát thực tế tại Trạm Giống thủy sản, đoàn khảo sát nhận thấy Trung tâm giống đưa vào hoạt động nuôi thử nghiệm rong sụn và nuôi thương phẩm tôm thẻ từ tháng 6/2021 (không sản xuất giống). 

Quá trình vận hành chưa đảm bảo quy trình xử lý nước thải theo báo cáo ĐTM được duyệt, thực tế chỉ qua các bước: Nước thải -> hồ cấp 1 (2 hồ xử lý vi sinh) -> hồ cấp 2 ( khử trùng) -> nguồn tiếp nhận (biển) nên không đảm bảo quy trình xử lý nước thải. Tại thời điểm khảo sát, Trung tâm giống chỉ mới khắc phục việc rò rỉ nước thải phía cổng xả bên ngoài hàng rào nhưng mùi hôi của nước xả vẫn rất nặng.

Đề nghị xử lý nghiêm

Sau khi xem xét báo cáo của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả khảo sát tình hình xả thải, gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Vận tải Trí Huệ, ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay tỉnh trạng xả thải vượt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1013 ngày 27/7/2021.

Đồng thời, có giải pháp xử lý phù hợp, nghiêm minh việc doanh nghiệp chưa thực hiện quyết định xử phạt, song lại tiếp tục tái phạm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp xử lý phù hợp, nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong xả thải nuôi tôm. Ảnh: MH.

Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp xử lý phù hợp, nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong xả thải nuôi tôm. Ảnh: MH.

Đối với sai phạm của Trạm Giống thủy sản, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để đánh giả, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở NN-PTNT) để phát sinh việc xả thải vượt quy chuẩn.

Trong đó, làm rõ sự phù hợp giữa thiết kế công trình với quy trình xử lý nước thải đã được phê duyệt; giữa việc sử dụng, vận hành nuôi tôm thương phẩm với công năng được giao của Trung tâm Giống nông nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận.

Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về ô nhiễm môi trường của Trung tâm Giống nông nghiệp, đảm bảo theo quy định để đảm bảo công bằng trong xử lý vi phạm giữa các chủ thể nuôi tôm thương phẩm tại vùng nuôi tôm An Hải.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ thể nuôi tôm trong khu vực nuôi tôm An Hải thực hiện đúng quy trình, thủ tục về báo cáo tác động môi trường và tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường, đặc biệt chú ý công tác dự bảo và kiểm soát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Việc xả nước thải nuôi tôm không đạt yêu cầu ra môi trường biển tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh trên thủy sản rất nguy hiểm. Ảnh: KS.

Việc xả nước thải nuôi tôm không đạt yêu cầu ra môi trường biển tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh trên thủy sản rất nguy hiểm. Ảnh: KS.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát các nguồn thải vào các lựu vực sông, biển và kịp thời yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trên cơ sở phân tích kết quả mẫu nước thải xả ra môi trường của các doanh nghiệp; kịp thời kiến nghị xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với Sở NN-PTNT, tỉnh chỉ đạo phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Tuy An nói riêng đảm bảo hiệu quả và đáp ứng các yếu tố, tiêu chuẩn về môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước thải cho vùng nuôi tôm ven biển.

Đồng thời, rà soát quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch khu vực ven biển, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững, tránh phá vỡ cảnh quan khu vực này, phát huy thế mạnh của địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tình trạng xả thải vượt quy chuẩn trực tiếp ra biển của doanh nghiệp đã diễn ra thời gian dài, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Vận tải Trí Huệ với số tiền 80 triệu đồng.

Tiếp đến năm 2021, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1013 ngày 27/7/2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Vận tải Trí Huệ với số tiền 457 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả và thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường trong vòng 45 ngày kể từ ngày 27/7/2021. Tuy nhiên, đến tháng 9/2021, doanh nghiệp tiếp tục tái diễn hành vi nói trên, gây ảnh hưởng đời sống bà con trong khu vực và gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fxu-ly-nghiem-doanh-nghiep-thuy-san-vi-pham-xa-thai-d305518.html

+
Gọi lại
Đề nghị chỉ đạo xử lý việc doanh nghiệp xả thải ra mô…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?