DAP Đình Vũ lãi quý 3 cao nhất 3 năm trở lại đâyTin thị trường

Đăng ngày 26/10/2021


Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM (DAP Đình Vũ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng đáng mạnh so với cùng kỳ.

Quý 3/2021, DAP Đình Vũ ghi nhận lãi sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. ẢNh: DDV.

Quý 3/2021, DAP Đình Vũ ghi nhận lãi sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. ẢNh: DDV.

Theo đó, tính riêng quý 3/2021 DAP Đình Vũ ghi nhận lãi sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý báo lãi lớn nhất của doanh nghiệp trong vòng 3 năm trở lại đây, kể từ sau quý 2/2018.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần DAP Đình Vũ đạt gần 788 tỷ đồng, tăng 55,5% so với quý 3 năm 2020, chủ yếu do tăng giá bán sản phẩm (giá bán bình quân trên 13 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái là trên 7,6 triệu đồng/tấn).

Chi phí giá vốn tăng 48,7% so với cùng kỳ năm trước do các yếu tố chi phí đầu vào phục vụ sản xuất kỳ này tăng cao, tuy nhiên tỷ lệ tăng vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái lên 116,6 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, doanh thu tăng cao gấp 8,4 lần cùng kỳ lên 3,7 tỷ đồng chủ yếu là phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Tính đến 30/9/2021, khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty ghi nhận 220,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm khoản tiền này không ghi nhận. Trong khi đó, trong kỳ do tình hình kinh doanh ổn định, công ty ít phải sử dụng đến vốn vay Ngân hàng nên chi phí được tiết giảm đáng kể xuống còn hơn 1,4 tỷ đồng, bằng 1/6 cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng giảm 27% còn 19,6 tỷ đồng chủ yếu do giảm phí ủy thác xuất khẩu. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng hơn 10% lên mức 31 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Kết quả, DAP Đình Vũ chuyển lỗ quý 3/2020 trước sang có lãi 68,5 tỷ đồng trong quý 3/2021. Đây là quý báo lãi lớn nhất của DAP Đình Vũ trong vòng 3 năm trở lại đây, kể từ sau quý 2/2018.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần DAP Đình Vũ đạt gần 2.199 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch năm. Nhờ doanh thu tài chính tăng cao và chi phí tài chính giảm mạnh, nên lợi nhuận trước thuế thu về đạt 158,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 40 tỷ đồng cùng kỳ 2020 và cao gấp 2,3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu DDV của DAP Đình Vũ vừa lập đỉnh lịch sử vào hồi giữa tháng 9 vừa qua tại mức 42.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu DDV dừng tại mức 28.100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fdap-dinh-vu-lai-quy-3-cao-nhat-3-nam-tro-lai-day-d306123.html

+
Gọi lại
DAP Đình Vũ lãi quý 3 cao nhất 3 năm trở lại đây
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?