Tập đoàn Lộc Trời cam kết chất lượng gạo xuất khẩu không sử dụng ETOTin thị trường

Đăng ngày 08/09/2021


Tập đoàn Lộc Trời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến…. và đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp, đối tác không sử dụng ETO.

Bản cam kết chất lượng sản phẩm của Lộc Trời

Bản cam kết chất lượng sản phẩm của Lộc Trời

Ethylene Oxide (ETO hoặc EO) là hợp chất hữu cơ không màu, dạng khí, có độc tính, hoạt tính cao và dễ cháy. ETO được phép sử dụng ở nhiều quốc gia để kiểm soát côn trùng trong một số sản phẩm nông sản, khử khuẩn các nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (đặc biệt cho gia vị và các loại thảo mộc như ớt bột, tiêu và quế,…).

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với thực phẩm, hợp chất ETO dễ dàng tạo thành các chất chuyển hoá. Dù chưa có kết luận chính thức về về đặc điểm gây ung thư, nhưng các chất chuyển hoá vẫn cho thấy khả năng gây độc ở gen qua nhiều thí nghiệm.

Ở châu Âu, ETO là một sản phẩm bị cấm. ETO được phân loại trong nhóm 1B tương ứng về khả năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản, và ở loại 3 về độc tính cấp tính, theo quy định của Hội đồng châu Âu.

Là doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Tập đoàn Lộc Trời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến…. và đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp, đối tác không sử dụng ETO trong quá trình sản xuất.

Báo cáo kiểm định ETO của một sản phẩm gạo Lộc Trời.

Báo cáo kiểm định ETO của một sản phẩm gạo Lộc Trời.

Từ năm 2021, đồng thời với việc triển khai thực ERP trong vận hành và quản lý, Lộc Trời tiến hành kiểm định sản phẩm hằng năm nhằm minh bạch các cam kết mình với các khách hàng, đối tác từ châu Âu.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Ftap-doan-loc-troi-cam-ket-chat-luong-gao-xuat-khau-khong-su-dung-eto-d302090.html

+
Gọi lại
Tập đoàn Lộc Trời cam kết chất lượng gạo xuất khẩu kh…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?