Quý 2/2021 Vinachem đạt lợi nhuận 88 tỷ đồngDoanh nghiệp

Đăng ngày 06/08/2021


Trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ hơn 400 tỷ đồng, quý 2/2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có lãi 88 tỷ đồng.

Quý 2/2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) báo lãi 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lõ hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: VAF.

Quý 2/2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) báo lãi 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lõ hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: VAF.

Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy, bằng sự nỗ lực, cố gắng của ban lãnh đạo và các đơn vị thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, tham gia bình ổn thị trường phân bón trong nước.

Theo kết quả sản xuất, kinh doanh mới được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của Vinachem tăng 41%, doanh thu tăng 47% và lợi nhuận các đơn vị phân bón không thuộc Đề án 1468 tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, lỗ các đơn vị thuộc về án 1468 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Vinachem có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2020 khi 5/6 nhóm ngành tăng ở tất cả các chỉ tiêu cơ bản, nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị sản xuất theo giá thực tế lũy kế 6 tháng của Vinachem đạt 23.578 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu lũy kế 6 tháng ước đạt 25.458 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch năm, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2020.

Theo đó, lợi nhuận quý 2/2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lãi 88 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2021 ước lãi 8 tỷ đồng, trong khi 6 tháng năm 2020 lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lỗ 1.043 tỷ đồng, giảm lỗ 786 tỷ đồng. Các đơn vị còn lại ước lãi 1.051 tỷ đồng, tăng 29,4%. Trong đó, một số đơn vị có lãi tăng cao như: Phân bón Miền Nam, Phân bón Bình Điền, DAP Đình Vũ, Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Cao su Đà Nẵng, Pin Ắc quy Miền Nam,…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Vinachem đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 11.175 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện quý 3/2020. Doanh thu đạt 11.175 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 3/2020.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fquy-2-2021-vinachem-dat-loi-nhuan-88-ty-dong-d297920.html

+
Gọi lại
Quý 2/2021 Vinachem đạt lợi nhuận 88 tỷ đồng
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?