Doanh nghiệp thực hiện dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ bị cảnh cáoDoanh nghiệp

Đăng ngày 06/08/2021


Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ bị UBND tỉnh Quảng Trị cảnh báo việc chậm trễ tiến độ cam kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thuỷ.

Phối cảnh Khu bến cảng Mỹ Thuỷ.

Phối cảnh Khu bến cảng Mỹ Thuỷ.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản cảnh báo việc chậm trễ tiến độ cam kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đối với Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ (MTIP).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cảnh báo Công ty Cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy đã không thực hiện đúng các nội dung như đã cam kết tại buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc ngày 30/3/2021, Thông báo số 43/TB-UBND ngày 2/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị và các thông báo, văn bản chỉ đạo về tiến độ triển khai dự án của tỉnh Quảng Trị và các quy định pháp luật có liên quan (về chứng minh năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường).

Do đó, không thể tổ chức thi công dự án trước ngày 31/7/2021 như đã cam kết.

Liên quan đến dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất thay nhà đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy vì năng lực kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy thực hiện tại Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, do Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, được Chính phủ phê duyệt năm 2019. Quy mô dự án rộng 685ha, gồm 10 bến và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 15% tương đương 2.135 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đây là dự án động lực, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Trị. Hơn 6 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư triển khai thực hiện nhưng tiến độ Dự án rất chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị không chấp nhận việc chậm trễ tiến độ thi công Dự án và MTIP chịu trách nhiệm về những thiệt hại như đã cam kết với UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc trước đó.

Sau gần 2 năm khởi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ vẫn còn nằm trên giấy. Ảnh: CĐ.

Sau gần 2 năm khởi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ vẫn còn nằm trên giấy. Ảnh: CĐ.

Cũng tại đây, nhiều chủ đầu tư của các dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý; không chứng minh được vốn đầu tư đã giải ngân. Một số dự án thi công chậm tiến độ so với quy định hoặc đã tổ chức khởi công nhưng chưa triển khai thi công xây dựng công trình.

Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn về quy chủ, xác định loại đất, chưa thống nhất với giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất; chưa có nguồn vốn để thực hiện bồi thường, GPMB cho các hộ dân khu vực thực hiện dự án, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trong vùng dự án. Nhà đầu tư chưa hoàn thành việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tất cả các dự án đã có báo cáo về văn bản pháp lý, cam kết tiến độ, kế hoạch lộ trình làm cơ sở pháp lý để đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Nếu trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện như cam kết thì rà soát đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fquang-tri-canh-bao-cho-doanh-nghiep-thuc-hien-du-an-khu-ben-cang-my-thuy-d299239.html

+
Gọi lại
Doanh nghiệp thực hiện dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ bị c…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?