Giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải trên hệ thống thuỷ lợi Tả TrạchỨng dụng

Đăng ngày 30/06/2021


Đây là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin giám sát chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch tháng 6/2021.

Theo bản tin giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, trong tháng 6/2021 tình hình thời tiết tại tỉnh Thừa Thiên – Huế có nền nhiệt độ hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5oC; lượng mưa trong tháng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Về tình hình thuỷ văn, trong tháng 6/2021, dòng chảy trên các sông trong khu vực chủ yếu biến đổi chậm; lưu lượng dòng chảy trên hầu hết các sông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, mức thiếu hụt từ 26-71%.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi tả Trạch

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi tả Trạch

Đối với các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 17 điểm quan trắc và 14 chỉ tiêu phân tích nước trong tháng 6/2021 cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Riêng chất lượng nước tại cống Phú Cam có chỉ tiêu BOD, PO43–P(1)  và NO2- vượt giới hạn cho phép tương ứng 1,15; 1,62 và 1,16 lần vào ngày 4/6 và vượt 1,22; 1,42; 1,08 lần vào ngày 18/6.

Còn độ mặn quan trắc trong tháng 6/2021 tại 2 vị trí là đập Thảo Long (VT9) và cống Quan (VT17) ở phía thượng lưu đều đảm bảo trong giới hạn cho phép và có thể lấy nước để tưới lúa.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, lúa trong khu vực hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lên cây con, do đó trong quá trình lấy nước từ các trạm bơm để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng cần có các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm. Đồng thời cần có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fgiam-sat-chat-nguon-nuoc-xa-thai-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-d295403.html

+
Gọi lại
Giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải trên hệ thống thu…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?