Sản lượng nuôi trồng thủy sản Đăk Lăk tăng mạnhỨng dụng

Đăng ngày 13/05/2021


Trong những tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk ước đạt 9.000ha, bằng 60% kế hoạch năm, tăng 7,59% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Duyên.

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Duyên.

Trong đó, sản lượng thu hoạch đạt 6.375 tấn, bằng 25% kế hoạch, tăng 34,21% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 390 tấn, bằng 26,9% kế hoạch.

Tổng số lồng nuôi cá nước lạnh 484 lồng, diện tích 4ha, sản lượng thu hoạch 50 tấn với giá trị trên 10 tỷ đồng. Hiện tổng số lồng nuôi cá trên hồ chứa là 947 lồng, tăng 94 lồng.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fsan-luong-nuoi-trong-thuy-san-dak-lak-tang-manh-d290036.html

+
Gọi lại
Sản lượng nuôi trồng thủy sản Đăk Lăk tăng mạnh
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?