Quý 1/2021, DAP VINACHEM hoàn thành vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả nămDoanh nghiệp

Đăng ngày 04/05/2021


Báo cáo tài chính quý 1/2021 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM (Mã: DDV), doanh thu và lợi nhuận quý 1 của đơn vị tăng vọt so với cùng kỳ năm 2020.

Quý 1/2021, DAP - VINACHEM hoàn thành vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh: DDV.

Quý 1/2021, DAP – VINACHEM hoàn thành vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ảnh: DDV.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021 của DAP – VINACHEM đạt hơn 632 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, do sản lượng tiêu thụ đạt 72.647 tấn, tăng so với sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2020 là 25.330 tấn (quý 1/2020 tiêu thụ 47.317 tấn).

Mặc dù chi phí giá vốn cũng tăng cao (tăng mức 53,5% lên 547,8 tỷ đồng), song kết quả DDV lãi gộp 84,4 tỷ đồng, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này của DDV ghi nhận gần 1,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 282,6 triệu đồng quý 1 năm ngoái chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Trong khi đó, chi phí tài chính kỳ này lại chỉ bằng 1/5 con số cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 2,2 tỷ đồng, chủ yếu là giảm lãi vay do tình hình kinh doanh tốt lên, Công ty ít phải sử dụng đến vốn vay Ngân hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý này tăng 42% so với cùng kỳ năm trước lên 29,4 tỷ đồng do Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Trong quý 1, Công ty cổ phần DAP – VINACHEM nhận được tiền bồi thường do nhà cung cấp không giao hàng theo quy định nên ghi nhận thêm khoản thu nhập khác 3,4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 chỉ ghi nhận vỏn vẹn 82 triệu đồng. Kết quả, DDV ghi nhận lãi sau thuế 35,5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 lỗ 6,2 tỷ đồng.

DAP - VINACHEM là doanh nghiệp đầu tiên trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công thương đã thoát lỗ và hoạt động hiệu quả. Ảnh: DDV.

DAP – VINACHEM là doanh nghiệp đầu tiên trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công thương đã thoát lỗ và hoạt động hiệu quả. Ảnh: DDV.

Năm 2021, Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đặt kế hoạch sản lượng DAP sản xuất 252.000 tấn, tăng 21,5% thực hiện 2020, sản lượng tiêu thụ 252.000 tấn, tăng 8,8% thực hiện 2020. Doanh thu tăng 31,1% đạt gần 2.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, tăng 239% năm 2020. Như vậy, mới kết thúc quý 1, DDV đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 52,2% mục tiêu về lợi nhuận. 

Trên thị trường, cổ phiếu DDV vừa lập đỉnh ngày ngày 8/3 tại mức giá 18.000 đồng/CP và hiện đang giao dịch xung quanh 10.000 đồng/CP.

Được biết, cổ đông mẹ của DDV là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thoái vốn các đơn vị trực thuộc năm 2021, trong đó Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM là một trong những doanh nghiệp nằm trong danh sách thoái vốn do DAP – VINACHEM hiện là doanh nghiệp đầu tiên trong số 12 dự án thua lỗ ngàn tỷ của ngành Công thương đã thoát lỗ và hoạt động hiệu quả.

Về cơ cấu cổ đông của DDV, hiện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm 64%, Công ty Cổ phần Mua bán Thế hệ mới chiếm 6,84% và các cổ đông khác chiếm gần 30%. Được biết, ngoài Công ty Cổ phần Mua bán Thế hệ mới đang chào mua công khai cổ phiếu DDV còn có doanh nghiệp lớn trong ngành hóa chất phấn bón cũng đang có ý định đấu giá lô cổ phần nhà nước thoái vốn tại DDV là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC).

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fquy-1-2021-dap-vinachem-hoan-thanh-vuot-50-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-d289882.html

popup-image
+
Gọi lại
Quý 1/2021, DAP VINACHEM hoàn thành vượt 50% kế hoạch lợi nhu…
blank

    Báo giá mới nhất?