Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch khá tốt
Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch khá tốt

Ứng dụng

Đăng ngày 30/06/2020

0/50 ratings


Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên về giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch.

Theo bản tin ngày 25/6 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên về giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế cho thấy, các mẫu quan trắc chất lượng nước ngày 19/6 tại khu vực Tả Trạch gồm 16 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích chất lượng nước thì tại hầu hết các vị trí quan trắc chất lượng nước đều tốt hơn so với đợt trước và đảm bảo yêu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Duy nhất chỉ  riêng hai vị trí là  trạm bơm Thủy Lương 2 và trạm bơm Thủy Phù 2 chất lượng nước kém hơn.

Ngoài ra, theo kết quả quan trắc chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại 4 trạm bơm Thủy An, Thủy Châu 1, Thủy Lương 2 và Thủy Phù 2 đều vượt quá giới hạn cho phép từ 1,11 – 1,37 lần, chỉ tiêu Nitrit (NO2-) vượt giới hạn 1,02 – 1,04 lần; chỉ tiêu Photphat (PO43-) tại trạm bơm Thủy An vượt giới hạn 1,02 lần, các chỉ tiêu còn lại đảm bảo giới hạn cho phép.

Hiện tại trong lưu vực giám sát chất lượng nước, cây lúa đang trong giai đoạn phát triển đẻ nhánh, người dân đang tháo nước, bỏ nẻ ruộng.

Trong tháng 6/2020, dòng chảy trên các sông thuộc lưu vực hệ thống thủy lợi Tả Trạch có xu thế giảm dần, mực nước trung bình tháng trên hầu hết các sông ở mức thấp hơn tháng trước.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, các đơn vị ngành thủy lợi trong quá trình lấy nước từ các trạm bơm để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cần có các biện pháp xử lý nhằm làm giảm thiểu lượng chất rắn lơ lửng trong nước. Đồng thời có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-kha-tot-d267001.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch khá tốt
blank
blank