Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho doanh nghiệp nhỏ thuê tư vấn pháp lý - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho doanh nghiệp nhỏ thuê tư vấn pháp lý

Đăng ngày 27/06/2019

Mức hỗ trợ chi phí thuê tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dao động 3-10 triệu đồng một năm.

Chính phủ vừa ban hành nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ giữa tháng 8/2019. Theo đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận mạng lưới tư vấn pháp luật theo lĩnh vực của các bộ, cơ quan ngang bộ và làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí dịch vụ tư vấn. Thông báo về việc đồng ý hoặc không đồng ý hỗ trợ sẽ được trả lời trong thời hạn 10 ngày làm việc từ lúc doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ.

Nghị định quy định doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ toàn bộ chi phí tư vấn theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tư vấn viên, nhưng không quá 3 triệu đồng một năm. Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí và không quá 5 triệu đồng. Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí và không quá 10 triệu đồng một năm. Hồ sơ thanh toán chi phí gồm văn bản tư vấn pháp luật, văn bản đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính.

Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quyết định thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí như doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ hoặc trên 30% lao động là người khuyết tật. Các hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý gồm cung cấp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế, giải quyết các vướng mắc pháp lý.

Phương Đông

  • Chia sẻ Zalo
  • Facebook
  • Đánh giá:
    0/50 ratings