. Đại gia vận tải Phú Yên dự báo lỗ năm thứ 6 liên tiếp. - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

Đại gia vận tải Phú Yên dự báo lỗ năm thứ 6 liên tiếp.

Tin thị trường

Đăng ngày 27/06/2019

Thuận Thảo đặt kế hoạch lỗ sau thuế năm nay 170 tỷ đồng và nâng khoản lỗ lũy kế lên gần 1.500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết phiên họp đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thuận Thảo (mã chứng khoán: GTT), kế hoạch doanh thu và lỗ sau thuế năm nay lần lượt là 42 tỷ đồng và 170 tỷ đồng. Đại gia vận tải Phú Yên sẽ nối dài chuỗi thua lỗ năm thứ sáu liên tiếp nếu “hoàn thành” kế hoạch này.

Thuận Thảo dự kiến trích quỹ dự phòng tài chính 5%, quỹ đầu tư phát triển 10% và khen thưởng, phúc lợi 8% sau khi bù hết lỗ sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, điều này gần như bất khả thi trong vài năm tới bởi khoản lỗ tính đến đầu năm nay đã gần 1.300 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình hoạt động của ban lãnh đạo Thuận Thảo trong những năm gần đây đều đề cập đến việc mua bán nợ để tìm kiếm nhà đầu tư, xử lý tài sản thế chấp, tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia để thu hút khách du lịch đến Phú Yên. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc.

Năm ngoái, Thuận Thảo lỗ 190 tỷ đồng. Trong quý đầu năm nay, công ty tiếp tục báo lỗ thêm 40 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí lớn như lãi vay, bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn hiện trên 740 tỷ đồng, nhưng chủ yếu là hình thành từ nợ. Điều này khiến phía kiểm toán nhiều lần đặt nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Hoạt động kinh doanh bết bát phản ánh trực tiếp lên cổ phiếu GTT khi thị giá hiện tại chỉ 300 đồng và gần như không có giao dịch. Các phiên họp đại hội cổ đông thường niên hàng năm của Thuận Thảo đều bất thành trong lần đầu tiên do không đủ số lượng tỷ lệ cổ phần biểu quyết. Đơn cử như năm nay, trong cả hai lần tổ chức, chỉ có 6 cá nhân (đại diện cho 40% cổ phần có quyền biểu quyết) trong tổng số gần 1.850 cổ đông đến tham dự.

Phương Đông

+
Gọi lại
Đại gia vận tải Phú Yên dự báo lỗ năm thứ 6 liên tiếp.…
blank
blank