VAMC kế hoạch thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019Tin thị trường

Đăng ngày 17/05/2019

Tổng nợ xấu VAMC đã mua tính tới cuối năm 2018 gần 339.000 tỷ đồng.

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu đặc biệt 20.000 tỷ và mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỷ đồng.

Trong năm 2019, để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị được cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (thêm 3.000 tỷ đồng) theo phương án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, VAMC cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua nợ. Năm 2019, đơn vị này sẽ kiểm tra định kỳ, đột xuất tại tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động ủy quyền nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xử lý nợ, tăng cường kiểm tra đối với khách hàng vay và tài sản đảm bảo các khoản nợ đã mua.

Năm 2018, VAMC đã mua 761 khoản nợ từ 13 tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt với dư nợ gốc nội bảng 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2018. Theo cơ chế thị trường, VAMC đã mua 40 khoản nợ xấu, với giá hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Lũy kế đến cuối 2018, tổng dư nợ gốc nội bảng đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của đơn vị này đạt gần 339.000 tỷ đồng, với giá mua nợ hơn 307.000 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2013 đến cuối năm 2018, tổng số tiền thu hồi nợ đạt 119.000 tỷ đồng.

Minh Sơn

popup-image
+
Gọi lại
VAMC kế hoạch thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019
blank
blank

    Báo giá mới nhất?