. SJC chưa giải thể liên doanh sau 22 năm dừng hoạt động - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

SJC chưa giải thể liên doanh sau 22 năm dừng hoạt động

Tin thị trường

Đăng ngày 05/05/2019

SJC phải trích lập dự phòng toàn bộ cho khoản đầu tư 45% vốn vào liên doanh với phía Hong Kong được thành lập năm 1993.

Báo cáo tài chính năm 2018 vừa được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố cho thấy trong danh sách 5 công ty liên kết của doanh nghiệp này có Liên doanh băng từ Sài Gòn Saindes dừng hoạt động từ năm 1997, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để giải thể. Toàn bộ khoản đầu tư đã được trích lập dự phòng trị giá 18,4 tỷ đồng.

Công ty này được thành lập vào năm 1993 trên cơ sở liên doanh giữa SJC, Indesen Co. Ltd (Hong Kong) và Asia Investment and Trading Co. do ông Thái Hưng – Việt kiều Australia đại diện. Công ty có vốn đầu tư 10,5 triệu USD, trong đó doanh nghiệp Việt Nam sở hữu 45%.

Công ty này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý cho giải thể trước thời hạn vì mâu thuẫn nội bộ. Các bên liên quan việc ký biên bản phân chia tài sản vào năm 2000, nhưng sau đó Tổng giám đốc SJC đương thời cho rằng biên bản này không có giá trị pháp lý nên không thực hiện. Phía đối tác nước ngoài nhiều lần đưa sự việc ra toà nhưng vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Ngoài liên doanh này, SJC cũng cho biết đang và sẽ giải thể một công ty con, một công ty góp vốn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng và bất động sản.

Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm ngoái của doanh nghiệp đang chiếm 90% thị phần vàng miếng cả nước đạt trên 20.870 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Con số này được phía kiểm toán nhận định phản ảnh cao hơn thực tế do SJC chưa loại trừ doanh thu tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc và trụ sở chính hơn 2.600 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, nhưng vì không còn hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn như 2018 nên lợi nhuận sau thuế giảm gần 3 lần, còn chưa đến 28 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng theo đó chỉ khoảng 0,1%, tức thu vào 1.000 đồng thì lãi khoảng 1 đồng.

Tổng tài sản tại cuối năm 2018 là 1.544 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng hơn 64%. Phía kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về khoản mục này do việc đánh giá lại giá trị vàng tồn kho vào mỗi cuối năm tài chính và ghi nhận chênh lệch trực tiếp vào giá vốn là không tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Phương Đông

+
Gọi lại
SJC chưa giải thể liên doanh sau 22 năm dừng hoạt động
blank
blank