Kiểm toán Nhà nước ‘bêu tên’ hàng loạt tập đoàn kê sai thuếTin thị trường

Đăng ngày 21/05/2019

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các doanh nghiệp nộp thêm vào ngân sách nhà nước năm 2017 khoảng 20.000 tỷ đồng. 

Theo báo cáo gửi Quốc hội về các nội dung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cho biết tình trạng hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác vẫn diễn ra và chậm được khắc phục.

Kiểm toán Nhà nước xác định số phải nộp tăng thêm 19.585 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị được kiến nghị nộp thêm ngân sách nhà nước lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 5.773 tỷ đồng, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim) 1.768 tỷ đồng, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex) 861 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 542 tỷ đồng…

Ngoài ra, qua đối chiếu thuế tại hơn 3.170 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 49 tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước xác định hơn 92% doanh nghiệp phải nộp thêm ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá việc quản lý thu ngân sách tại một số cơ quan thuế, hải quan còn hạn chế như miễn giảm thuế chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, chưa yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước nộp chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ, xác định mã hàng chưa phù hợp quy định về phân loại hàng hóa…

Năm 2017, quyết toán thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,29 triệu tỷ đồng, tăng gần 81.450 tỷ đồng so với dự toán và đạt mức cao nhất trong hai năm gần đây. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển dịch theo hướng tích cực khi tỷ lệ thu nội địa tăng dần theo từng năm. Tuy nhiên, kết quả tăng thu chủ yếu đến từ tiền sử dụng đất và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nếu loại trừ dầu thô, tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa chỉ đạt 98,15% dự toán.

Phương Đông

popup-image
+
Gọi lại
Kiểm toán Nhà nước ‘bêu tên’ hàng loạt tập đoàn kê sai…
blank
blank

    Báo giá mới nhất?