Gần 8,5 triệu căn nhà tại Nhật bị bỏ hoang
Gần 8,5 triệu căn nhà tại Nhật bị bỏ hoang

Đăng ngày 02/05/2019

1 phút để đọc

Số lượng nhà không có người ở tại Nhật đang ở mức kỷ lục, chiếm một phần bảy tổng số bất động sản tại quốc gia này.

Gần 8,5 triệu căn nhà tại Nhật bị bỏ hoang

Tú Anh (theo Bloomberg)

GỌI LẠI
+
Gọi lại

Gần 8,5 triệu căn nhà tại Nhật bị bỏ hoang

blank
blank