5 công ty con của Agribank thua lỗTin thị trường

Đăng ngày 23/05/2019

Đến cuối năm 2017, Agribank đầu tư gần 2.400 tỷ đồng vào 6 công ty con nhưng phải trích lập dự phòng hơn 30%.  

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là một trong những đơn vị kinh doanh có lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên mức 7%.

Tuy nhiên, nhà băng này vẫn tồn tại không ít hạn chế khi theo báo cáo tài chính năm 2017, Agribank đầu tư hơn 2.390 tỷ đồng vào công ty con nhưng cổ tức và lợi nhuận được chia chỉ 12 tỷ đồng. 5 trong 6 công ty con này lỗ lũy kế và Agribank phải trích lập dự phòng hơn 30% giá trị đầu tư.

Điển hình trong số này là ALC II lỗ đến 12.464 tỷ đồng và đã thực hiện thủ tục phá sản, ALC I lỗ hơn 713 tỷ đồng, Chứng khoán Ngân hàng Nhà nước lỗ gần 470 tỷ đồng…

Agribank cũng được nhắc vì phân loại nợ chưa phù hợp nên Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 hơn 1.250 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2, 3 và 5 tổng cộng hơn 1.355 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, vi phạm quy định về giới hạn góp vốn khi nắm giữ cổ phần của hơn 2 tổ chức tín dụng khác, hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp…

Mặc dù vậy, thực hiện tái cơ cấu, trong các năm gần đây lợi nhuận của Agribank đều tăng và đạt 7.525 tỷ (năm 2018) và dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng năm 2019.

Trụ sở Agribank.

Trụ sở Agribank.

Cũng tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước nhận định việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước năm 2017 góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,53%, tăng trưởng kinh tế 6,81% và tăng trưởng tín dụng 18,17%. Các tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán đều đạt các chỉ tiêu an toàn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt hơn 7%, kinh doanh có lãi hoặc chênh lệch thu chi dương.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn những thiếu sót như để tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán giai đoạn 2011-2017 ở mức gần 12% mà vẫn chưa xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ này xuống dưới 10% theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020.

Hệ số an toàn vốn (CAR) toàn hệ thống được đánh giá không đáng tin cậy bởi một số ngân hàng đầu tư trái phiếu chéo, “cải thiện ảo” hệ số. Ngoài ra, hệ số này còn loại trừ các ngân hàng yếu kém và được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.

Một số ngân hàng khác như Bảo Việt, Đông Nam Á, Nam Á, Đại Chúng, Việt Nam Thương Tín cũng sai phạm khi tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép với tổng dư nợ vượt gần 7.000 tỷ đồng… Tình trạng chậm quyết toán các chương trình hỗ trợ lãi suất và chưa thu hồi nợ tồn đọng để hoàn trả ngân sách nhà nước vẫn diễn ra.

Trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cho biết Ngân hàng chính sách xã hội đã xóa nợ hơn 95 tỷ đồng cho gần 9.200 khách hàng được xem là mất tích theo xác nhận của UBND và công an địa phương. Điều này theo Kiểm toán Nhà nước là không phù hợp với quy định của Luật Dân sự. Trong đó, có một số khách hàng vẫn có thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội hoặc về thăm người thân.

Ngân hàng chính sách xã hội cũng không đàm phán mức phí huy động vốn với các tổ chức tín dụng mà thanh toán bằng mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (1,35%), ảnh hưởng đến cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách nhà nước.

Phương Đông

popup-image
+
Gọi lại
5 công ty con của Agribank thua lỗ
blank
blank

    Báo giá mới nhất?