Vinasun bất ngờ lãi lớnTin thị trường

Đăng ngày 22/04/2019

Hãng taxi dẫn đầu thị phần tại TP HCM lãi 32 tỷ đồng trong quý đầu năm và hoàn thành một phần ba kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS) cho biết doanh thu thuần trong ba tháng đầu năm đạt 534 tỷ đồng. Vận tải hành khách bằng taxi đóng góp gần 87% trong số này. Phần còn lại đến từ vận tải theo hợp đồng và các nguồn thu khác.

Không chỉ doanh thu tăng trưởng mà tỷ suất lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 17,7% lên 22%. Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp được Vinasun tiết kiệm tối đa để giảm hoặc tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý I cho thấy công ty có một số nguồn thu khác như tiền quảng cáo trên taxi, thanh lý tài sản cố định… xấp xỉ 22 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế nhờ đó tăng vọt gần ba lần so với cùng kỳ, lên 32 tỷ đồng và hoàn thành gần một phần ba kế hoạch cả năm. Tại cuối quý, tổng tài sản và nợ phải trả của Vinasun lần lượt là 2.467 tỷ đồng và 950 tỷ đồng.

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, Vinasun dự báo môi trường kinh doanh năm nay có nhiều tác động lớn do luật và quy định liên quan được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, cạnh tranh không lành mạnh vẫn khốc liệt với những yếu tố mà theo công ty là bất hợp lý về cơ chế quản lý.

Do đó, Vinasun đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.230 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Công ty trình phương án trích lợi nhuận sau thuế 1% cho quỹ đầu tư phát triển, 10% phúc lợi cho người lao động và 1,5% thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát. Nếu hoàn thành kế hoạch này và chấm dứt chuỗi tăng trưởng âm bốn năm liên tiếp, ban điều hành công ty sẽ nhận thêm 5% phần lợi nhuận vượt.

Thiên Ngân

popup-image
+
Gọi lại
Vinasun bất ngờ lãi lớn
blank
blank

    Báo giá mới nhất?