Ngân hàng Nhà nước chỉ định thành viên HĐQT DongA BankTin thị trường

Đăng ngày 18/04/2019

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của DongA Bank đến cuối năm 2018 chỉ có 4 người, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm có đơn xin từ nhiệm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định ông Huỳnh Phương (sinh ngày 15/6/1968) giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Với sự tham gia của ông Phương, Hội đồng quản trị của DongA Bank đã có 5 người, đáp ứng số lượng nhân sự tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo báo cáo quản trị của DongA Bank, Hội đồng quản trị tính tới cuối năm 2018 chỉ có 4 thành viên sau khi ông Cao Sĩ Kiêm có đơn từ nhiệm, gồm ông Võ Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch và ba thành viên khác là Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Đình và Nguyễn Đình Trường.

Minh Sơn

popup-image
+
Gọi lại
Ngân hàng Nhà nước chỉ định thành viên HĐQT DongA Bank
blank
blank

    Báo giá mới nhất?