MSB sở hữu gần 10% vốn của PGBankTin thị trường

Đăng ngày 18/04/2019

Tại ngày 31/12/2018, MSB vẫn giữ vốn tại ba ngân hàng, trong đó có một nhà băng MSB nắm trên 5% cổ phần.

Báo cáo của Ban kiểm soát Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết, nhà băng này về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, giới hạn cấp tín dụng theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên tại ngày 31/12/2018, MSB chưa tuân thủ hai nội dung của Thông tư 36 về giới hạn góp vốn và mua cổ phần khi sở hữu vốn tại ba ngân hàng và có sở hữu tại một ngân hàng trên 5% vốn điều lệ.

Cụ thể, MSB sở hữu 9,98% vốn của Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) và có sở hữu cổ phần tại Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) thay thế cho nghĩa vụ nợ của khách hàng. Ngân hàng thứ ba không được đề cập trong báo cáo của Ban kiểm soát.

Thông tư 36 được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những nội dung chính của Thông tư là hạn chế việc sở hữu chéo không lành mạnh, sự thâu tóm, chi phối của một hoặc một số ngân hàng đối với tổ chức tín dụng khác thông qua các hoạt động cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần và các hình thức khác. Theo quy định, mỗi tổ chức tín dụng chỉ được sở hữu cổ phần tại tối đa hai tổ chức tín dụng khác và không sở hữu trên 5% tại một tổ chức tín dụng.

“MSB đã xây dựng đề án cơ cấu giai đoạn 2016-2020 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, trong đó có lộ trình tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động, vì vậy đề nghị tổng giám đốc chỉ đạo xử lý, đảm bảo ngân hàng tuân thủ quy định”, báo cáo của Ban kiểm soát viết.

Trước đó, đầu năm 2018, khi PVcomBank công bố danh sách nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, MSB cũng xuất hiện với tư cách một nhóm cổ đông đề cử. Theo thông tin khi đó, MSB sở hữu 4,66% cổ phần của PVcomBank và có mặt trong nhóm cổ đông sở hữu 10,55% cổ phần.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, MSB đến cuối năm 2018 có tổng tài sản gần 138.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước với dư nợ tín dụng hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 30%. Lợi nhuận trước thuế năm trước của MSB đạt hơn 1.050 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2017.

Tuy nhiên, theo phương án phân phối lợi nhuận, nhà băng này tiếp tục đề xuất không chia cổ tức năm 2018, dù kế hoạch được thông qua tại phiên họp thường niên năm trước là cổ tức tỷ lệ 5%.

Nếu được cổ đông thông qua, năm 2018 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp ngân hàng này không chia cổ tức. Trước đó năm 2017 MSB cũng “thất hứa” với cổ đông do không được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn phương án chia cổ tức.

Năm 2019, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2018 với dư nợ tín dụng tăng 35%. MSB cũng đề xuất  chia cổ tức 10% cho năm 2019 nhưng cho biết chỉ thực hiện khi có sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước.

Vốn điều lệ của ngân hàng đến cuối năm 2019 dự kiến đạt 12.750 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2018.

Minh Sơn

popup-image
+
Gọi lại
MSB sở hữu gần 10% vốn của PGBank
blank
blank

    Báo giá mới nhất?