Đề xuất tăng phí nước thải với tiệm rửa xe, nhà hàng, khách sạnTin thị trường

Đăng ngày 19/04/2019

Phí nước thải sinh hoạt có thể được đề xuất lên 15% thay vì 10%, theo kiến nghị của Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 154/2016 – một văn bản được áp dụng từ đầu năm 2017.

Tại Nghị định 154, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, một số địa phương cho rằng quy định cơ sở rửa và sửa chữa ôtô, xe máy, nhà hàng, khách sạn chịu phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt như cá nhân, hộ gia đình là không công bằng. Bởi vì nước thải của những cơ sở này “có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, nếu cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể quyết định tùy tình hình.

Tuy nhiên, trong dự thảo, Bộ Tài chính cũng đưa ra 2 phương án đề xuất điều chỉnh. Phương án thứ nhất, là giữ quy định mức phí như hiện hành, tức là mức phí 10% giá bán 1m3 nước sạch. Trường hợp có mức thu cao hơn thì hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo tình hình thực tế.

Phương án thứ hai là mức thu phí bảo vệ môi trường 10% trên giá bán của một m3 nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Riêng các cơ sở rửa, sửa chữa ôtô, xe máy, nhà hàng, khách sạn, mức phí sẽ tăng lên 15% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được năm 2016 là 1.287 tỷ đồng, năm 2017 là 2.102 tỷ đồng, góp phần tăng cường kinh phí cho công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa phương. Cơ quan này đánh giá số thu này mới đáp ứng một phần yêu cầu bảo vệ môi trường từ nước thải gây ra (phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường; tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải), mà chưa có nguồn để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường.

Nguyễn Hà

popup-image
+
Gọi lại
Đề xuất tăng phí nước thải với tiệm rửa xe, nhà hàng, k…
blank
blank

    Báo giá mới nhất?