. Cấm kiểm toán viên nhậu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

Cấm kiểm toán viên nhậu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Tin thị trường

Đăng ngày 12/04/2019

Thủ trưởng các đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng trên. 

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các kiểm toán viên. Theo đó, lãnh đạo cơ quan này chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức ngành không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán. Cùng với đó, việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán cũng bị nghiêm cấm. Văn bản nêu rõ các kiểm toán viên phải giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên nhà nước.

Những việc làm khác như đánh bạc dưới mọi hình thức, sách nhiễu, lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán cũng nằm trong số bị cấm.

“Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý”, công điện của Tổng kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Theo lãnh đạo cơ quan này, vẫn có tình trạng một số đơn vị, cán bộ, công chức, Kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trong cuộc họp giao ban đầu tháng 4, ông Phớc cũng nhấn mạnh yêu cầu Thanh tra Kiểm toán Nhà nước tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt việc chấp hành quy chế của ngành, đạo đức tác phong của kiểm toán viên.

Nguyễn Hà

+
Gọi lại
Cấm kiểm toán viên nhậu, hát karaoke với đơn vị được ki…
blank
blank