Một số mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng từ 01/01/2015

Doanh nghiệp

Đăng ngày 11/12/2014

Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 17709/BTC-TCT hướng dẫn về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng.
Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014 thì kể từ ngày 01/01/2015, các mặt hàng gồm: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.
Để kịp thời thực hiện thống nhất quy định mới này từ 01/01/2015, Bộ Tài chính đã hướng dẫn như sau:
– Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên từ ngày 01/01/2015 thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn.
– Các hộ kinh doanh có kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT nêu trên không phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế GTGT.
– Các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nêu trên không phải nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu từ ngày 01/01/2015.
Nguồn: customs.gov.vn

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
popup-image
+
Gọi lại
Một số mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng từ 01/01…

    Báo giá mới nhất?