Bùng nổ dự kiến tăng trưởng thị trường nông nghiệp – hóa chất toàn cầu

Tin thị trường

Đăng ngày 07/05/2012

Theo báo cáo New Industry bởi Global Industry Analysts, Inc, do sự suy giảm đất trồng trọt và năng suất đất nông nghiệp giảm, thị trường hóa chất nông nghiệp toàn cầu dự kiến vượt 329 tỉ USD vào năm 2015.
Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng gia tăng từ các nước châu Á cụ thể Trung Quốc và Ấn Độ.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là nền kinh tế nông nghiệp theo định hướng và  do đó có nhu cầu mạnh về hóa chất như phân bón và thuốc trừ sâu.
Việc áp dụng ngày càng gia tăng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và Quản lý dinh dưỡng tổng hợp (INM) dự kiến sẽ giảm thiểu những rủi ro môi trường do việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp và nhu cầu gia tăng.
Nhu cầu về hóa chất nông nghiệp sinh thái thân thiện hiếm thấy ngày càng gia tăng và thực hiện ngày càng tăng pháp luật và các quy định của chính phủ dẫn đến sự phát triển của sinh học, thuốc trừ sâu. Những loại thuốc trừ sâu có phẩm chất như tính năng thấp, độ phân hủy cao, hoạt động sinh học ở mức cao và tính chọn lọc cao. Báo cáo nghiên cứu có tiêu đề “Hóa chất nông nghiệp: triển vọng toàn cầu” được công bố bởi Global Industry Analysts, Inc.
Theo VINANET

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
popup-image
+
Gọi lại
Bùng nổ dự kiến tăng trưởng thị trường nông nghiệp – h…

    Báo giá mới nhất?