Loại mặt hàng Cacium Phosphate ra khỏi danh mục hóa chất phải khai báo

Tin thị trường

Đăng ngày 12/03/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị Bộ Công thương loại mặt hàng Cacium Phosphate ra khỏi danh mục hóa chất phải khai báo để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu để sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
DCP - Dicalcium Phosphate
Dicanxiphotphat (Dicalcium Phosphate) và Monocanxiphotphat (Monocalcium phosphate) là những nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)với mã số HS là 2835.25.00 và 2835.26.00. Đây là hai loại khoáng chất dùng làm thức ăn bổ sung (cung cấp canxi và phốt pho) trong chăn nuôi, không gây hại cho vật nuôi và con người cũng như không gây mất an toàn.
Tại Phụ lục số 3 – Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành và nguyên tắc quản lý (ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), thức ăn chăn nuôi là loại hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tại Phụ lục V – Danh mục hóa chất phải khai báo, hợp chất Dicalcium Phosphate với mã số HS 2835.25 và các hợp chất Canxi Phosphate khác với mã số HS 2835.26 thuộc diện hóa chất phải khai báo.

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
popup-image
+
Gọi lại
Loại mặt hàng Cacium Phosphate ra khỏi danh mục hóa chất phải…

    Báo giá mới nhất?