. DMP lãi sau thuế trên 2.291 tỷ đồng 3 quý đầu năm - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

DMP lãi sau thuế trên 2.291 tỷ đồng 3 quý đầu năm

Tin thị trường

Đăng ngày 14/11/2011

DPM_450

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua – Nguồn: HSX.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.
Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 2.312 tỷ đồng, tăng 66% so với quý 3/2010 (1.396 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt 1.038,7 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 83,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 902,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 819 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 812,4 tỷ đồng; EPS đạt 2.151 đồng.
Lũy kế 9 tháng năm, doanh thu thuần của DPM đạt 6.849 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.569,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.291,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.257 tỷ đồng, EPS đạt 5.978 đồng.
DPM cho biết, do giá bán phân đạm Urea trên thị trường quý 3/2011 tăng 60% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu và lợi nhuận Đạm Phú Mỹ tăng lên tương ứng.
Năm 2011, DPM dự kiến tổng doanh thu năm 2011 của công ty đạt 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.570 tỷ đồng, sau thuế đạt 1.430 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền dự kiến 15%.
Như vậy, 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của DPM đạt 2.569 tỷ đồng, vượt gần 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm là 1.570 tỷ đồng, tương ứng vượt 63,6% kế hoạch.
Tổng Công ty DPM cho biết, đã triển khai nhập khẩu khoảng 130.000 tấn urea trong 10 tháng đầu năm 2011 và dự kiến trong 2 tháng cuối năm sẽ tiến hành nhập khẩu thêm khoảng 50.000 tấn urea và phân bón các loại để bổ sung nguồn hàng cho thị trường. Lượng Đạm Phú Mỹ do Tổng Công ty sản xuất để dành phục vụ cho vụ Đông Xuân 2011-2012 là khoảng 150,000 tấn. Tổng cộng nguồn phân đạm của Tổng Công ty cung ứng cho vụ Đông Xuân là khoảng gần 200,000 tấn.
Được biết, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF) đăng ký mua bán 1 triệu cổ phiếu DPM của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 14/1/2012.

Theo vneconomy

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
+
Gọi lại
DMP lãi sau thuế trên 2.291 tỷ đồng 3 quý đầu năm