Nhập khẩu hóa chất gặp khóTin thị trường

Đăng ngày 05/09/2011

Trước vướng mắc của DN hoá chất và Hải quan địa phương về quy định của Bộ Công Thương yêu cầu xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về các vấn đề nêu trên và sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

9_412x48069328069

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu   Ảnh: C.N

Ngày 14-6-2011 Bộ Công Thương có Công văn số 5279/BCT-HC về việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến chi cục hải quan các cửa khẩu cho phép DN NK hoá chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan.

Nếu DN không xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất theo quy định thì sẽ không được thông quan đối với những lô hàng tiếp theo. Triển khai công việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn thông báo nội dung trên đến cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc sau:

Căn cứ điểm 2c, khoản 11, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ; điểm e.14, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 194/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục NK hoá chất thuộc danh mục hoá chất phải khai báo, DN phải nộp một bản chính Giấy xác nhận khai báo hoá chất của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan để thông quan hàng hoá.

Trong khi đó, Bộ Công Thương “cho phép các DN NK hoá chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan” quy định này của Bộ Công Thương là chưa đúng với quy định tại điểm 2c, khoản 11, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP dẫn trên của Chính phủ.

Mặt khác, cơ quan Hải quan cũng không thể theo dõi việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất của DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan để thông quan đối với các lô hàng hoá chất NK tiếp theo được. Vì hiện tại, chương trình quản lý số liệu XNK của cơ quan Hải quan không có phần mềm theo dõi việc nợ Giấy xác nhận khai báo hoá chất, trong khi đó, DN có thể NK hoá chất tại nhiều cửa khẩu khác nhau trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Công văn số 5279/BCT-HC dẫn trên cũng chưa tính đến trường hợp cơ quan Hải quan đã thông quan cho DN nhưng DN không đăng ký với Bộ Công Thương và không nộp Giấy xác nhận khai báo hoá chất cho cơ quan Hải quan thì xử lý thế nào? Ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp này?

Theo báo cáo của cục hải quan địa phương, có trường hợp khi làm thủ tục NK hoá chất, DN xuất trình “giấy biên nhận đăng ký khai báo hoá chất” của văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh của Cục Hoá chất, trên đó có dòng chữ “thời hạn trong 1 tháng và không có giá trị nộp cho cơ quan Hải quan” do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở để giải quyết thủ tục NK hoá chất cho DN như đề nghị tại Công văn số 5279/BCT-HC ngày 14-6-2011 của Bộ Công Thương.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN NK hoá chất và cơ quan Hải quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về các vấn đề nêu trên và sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

Thu Trang (HQ Online)

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
popup-image
+
Gọi lại
Nhập khẩu hóa chất gặp khó

    Báo giá mới nhất?