Nghiên cứu công nghệ sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Nghiên cứu công nghệ sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan

Đăng ngày 05/04/2011

NghiencuuMnO2 - Nghiên cứu công nghệ sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan

Ở Việt Nam đã ghi nhận được khoảng 34 điểm có quặng mangan, phân bổ chủ yếu ở phía Bắc Việt Nam. Hầu hết các điểm quặng có ý nghĩa công nghiệp tập trung ở Cao Bằng, Tuyên Quang và một số điểm quặng nhỏ ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hệ số thu hồi khi khai thác quặng chỉ đạt từ 30-34% và thải ra một lượng lớn quặng nghèo và quặng mịn (~70%) không sử dụng được trong công nghiệp luyện kim hoặc không đủ chất lượng để sử dụng trong công nghiệp hoá chất.

Đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất mangan đioxyt MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan được tiến hành với mục tiêu xác định rõ việc nghiên cứu công nghệ xử lý các loại quặng có hàm lượng thấp này thành sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho các ngành công nghiệp ở Việt Nam là điều phù hợp với chủ trương chế biến sâu khoáng sản của nhà nước. Hiện nay, sản phẩm mangan dioxyt MnO2 có hàm lượng mangan cao và có độ xốp lớn vẫn phải nhập ngoại hoàn toàn, để tận thu và sử dụng có hiệu quả nguồn quặng mangan cần phải tiến hành nghiên cứu khả năng tận dụng nguồn quặng thải mịn để sản xuất mangan đioxyt MnO2 đạt tiêu chuẩn thương mại, có hàm lượng mangan đioxyt MnO2 khoảng 90% là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và lợi ích lâu dài của các mỏ khai thác quặng mangan.

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng được quy định sản xuất mangan đioxyt MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan mịn và sản xuất một lượng sản phẩm có chất lượng ~ 92,0 MnO2.

Từ những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở quy mô nhỏ và thử nghiệm trên thiết bị có quy mô lớn hơn trong phòng thí nghiệm để sản xuất mangan điôxyt MnO2 đã rút ra được các kết quả nghiên cứu sau:

Thứ nhất, đã nghiên cứu quá trình thiêu hoàn nguyên quặng mangan với tác nhân là than và hoà tách thiêu phẩm bằng H2SO4cho hiệu suất thu hồi của sản phẩm trung gian 90,17%.

Thứ hai, đã nghiên cứu quá trình làm sạch dung dịch hoà tách, qua đó đã xác định được các điều kiện tối ưu để tách các tạp chất.

Thứ ba, nghiên cứu quá trình điện phân sản xuất mangan điôxyt MnO2 từ dung dịch hoà tách đã làm sạch và xác định được hiệu suất của quá trình đạt 97%.

Thứ tư, đã sản xuất được sản phẩm MnO2 đạt chất lượng theo yêu cầu.

Thứ năm, đã đề xuất quy trình công nghệ xử lý các chất thải để không gây ảnh hưởng tới môi trường đồng thời thu hồi các sản phẩm có ích khác nhằm làm giảm giá thành sản phẩm.

Thứ sáu, đã sơ bộ đưa ra giá thành nguyên vật liệu, sản phẩm để có định hướng cho việc sản xuất ở quy mô lớn.

Thứ bảy, đã đưa ra lưu trình công nghệ sản xuất MnO2 từ quặng mangan.

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất mangan đioxyt MnO2 chất lượng cao từ quặng mangan” được triển khai bởi Viện KH&CN Mỏ – Luyện kim.

Có thể tìm đọc toàn bộ Báo cáo KQNC Đề tài (số lưu trữ: 7690/2010) tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (http://db.vista.gov.vn).

 

N.H.H (NASATI)

  • Chia sẻ Zalo
  • Facebook
  • Đánh giá:
    0/50 ratings