Giá xăng tăng 2.000 đồng lên mức 21.300 đồngTin thị trường

Đăng ngày 29/03/2011

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc tăng giá xăng thêm 2.000 đồng/lít từ 19.300 đồng/lít lên 21.300 đồng/lít, bắt đầu từ 22 giờ ngày 29/3.

Theo quyết định, dầu diezel sẽ tăng 2.800 đồng/lít (diezel 0,05S từ 18.300 đồng/lít lên 21.100 đồng/lít); dầu hỏa tăng 2.600 đồng/lít (từ 18.200 đồng/lít lên 20.800 đồng/lít); mazut tăng 2.000 đồng/kg (từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg). Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác tăng tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.

Bộ Tài chính cũng cho rằng sự điều chỉnh giá xăng dầu lần này là rất cần thiết bởi vì giá xăng dầu thế giới liên tục tăng từ ngày điều chỉnh giá (24/2/2011) đến nay đã làm giá cơ sở tăng cao, giá bán trong nước hiện hành vẫn giữ ổn định nên kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn và chênh lệch giữa giá trong nước với các nước lân cận (Trung Quốc, Lào, Campuchia) khoảng từ 4.800 đồng/lít đến 7.000 đồng/lít tuỳ theo từng mặt hàng và từng nước, khiến tình trạng buôn lậu xăng dầu ở khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra rất phức tạp.

Để giải quyết tình hình trên, trong khi đã áp dụng hết các giải pháp về tài chính khác (thuế nhập khẩu đã giảm về mức 0% và Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết), vì vậy cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh giá để giảm bao cấp một bước về giá xăng dầu và để phản ánh đúng giá hàng hóa, dịch vụ khi sản xuất, kinh doanh có sử dụng xăng dầu.

Sau khi điều chỉnh giá xăng dầu như trên, so với giá các nước xung quanh thì giá xăng dầu của Việt Nam vẫn thấp hơn giá các nước lân cận (Lào, Trung Quốc, Campuchia) khoảng từ 2.300 đồng/lít-5.000 đồng/lít. Nếu tính đủ thuế và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì mức điều chỉnh giá bán lần này mới chỉ bằng 34,73% đến 50,27% tổng mức giá phải điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường, cụ thể: nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước; nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý và thực hiện giảm giá bán (nếu có điều kiện). Để giảm thiểu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu, liên bộ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa, dịch vụ khác không hợp lý; đồng thời tích cực thực hiện chủ trương tiết kiệm xăng dầu của Chính phủ trong sản xuất và tiêu dùng.

Nguyên tắc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước là căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong thời gian 30 ngày; Nhà nước tiếp tục giữ mức thuế nhập khẩu 0% với tất cả các mặt hàng xăng dầu; doanh nghiệp tiết giảm chi phí kinh doanh; và không tính lợi nhuận cho doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh giá.

Theo TTXVN

+
Gọi lại
Giá xăng tăng 2.000 đồng lên mức 21.300 đồng

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?