Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 05 tỷ trở lên được tự in hóa đơnTin thị trường

Đăng ngày 28/09/2010

Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo Thông tư này, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế bao gồm: doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp có sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. Các tổ chức kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp nêu trên được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện: đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ và cá nhân nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) được tạo hóa đơn đặt in. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in và phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn. Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC.

Nguồn: Vinanet

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
popup-image
+
Gọi lại
Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 05 tỷ trở lên được tự…

    Báo giá mới nhất?