. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

Tin hóa chất

Đăng ngày 28/06/2010

Nghị định 108 ra đời nhằm chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thời gian vừa qua, để bảo đảm an toàn cho xã hội và cho người dân.
Sau gần một năm ban hành Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21.10.2007 (Luật Hóa chất) và gần ba tháng có hiệu lực, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất (Nghị định 108).
Một số vấn đề chính được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo Nghị định 108 như sau:


– Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện:
danh mục hóa chất này được phân nhóm theo thẩm quyền quản lý của bộ, ngành liên quan. Điều kiện đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc danh mục này được quy định tương ứng với từng ngành cụ thể: Công nghiệp, y tế, thực phẩm, bảo vệ thực vật, hóa chất thú y. Điều kiện cụ thể đối với từng ngành sẽ theo sự quy định và hướng dẫn của các Bộ liên quan.
– Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh: Ngoài các điều kiện như đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoá chất có điều kiện, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuât kinh doanh còn phải đảm bảo các điều kiện về quy hoạch; về hạn chế kinh doanh, an ninh, quốc phòng hay an toàn, trật tự xã hội khác quy định tại Luật Dược, Luật Phòng, Luật Phòng chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Đối với các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và duy trì khoảng cách an toàn từ khu vực sản xuất, cất giữ tới các điểm dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, vườn quốc gia…..
Các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, cất giữ hóa chất thuộc danh mục này phải xác định khoảng cách an toàn sao cho tại địa điểm, vị trí cần bảo vệ theo quy định của pháp luật các yếu tố nguy hiểm nằm dưới ngưỡng định lượng mà ngưỡng định lượng đã được xác định theo từng loại hóa chất và từng loại sự cố hóa chất.
Việc xác định khoảng cách an toàn phải dựa vào điều kiện cụ thể về khí tượng thuỷ văn, địa hình địa vật của nơi đặt cơ sở sản xuất, cất giữ hoá chất nguy hiểm và các điều kiện công nghệ của quá trình sản xuất, cất giữ hoá chất nguy hiểm.
Đối với hóa chất có các đặc tính nguy hiểm khác nhau, các cơ sở có nhiều loại hóa chất nguy hiểm khác nhau hoặc có nhiều thiết bị sản xuất, chứa đựng hoá chất nguy hiểm đặt tại các vị trí khác nhau, thì khoảng cách an toàn được áp dụng chung sẽ là giá trị lớn nhất trong số các giá trị được xác định riêng cho từng đặc tính nguy hiểm, từng loại hóa chất hoặc cho từng thiết bị sản xuất, chứa đựng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể cần phải có sự thay đổi phù hợp về khoảng cách, khối lượng hóa chất sản xuất, cất giữ hóa chất, bổ sung các biện pháp che chắn, thay đổi công nghệ sản xuất, cất giữ … để bảo đảm an toàn đối với hóa chất trong danh mục này.
Danh sách các hóa chất nguy hiểm và ngưỡng hàm lượng chất nguy hiểm trong hỗn hợp phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất được quy định theo Điều 16 và 17 – NĐ 108 là lớn hơn hoặc bằng 1%.
– Hóa chất phải khai báo: Các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục của Phụ lục 5 – Nghị định 108 phải tiến hành việc khai báo tại sở công thương. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hóa chất thuộc danh mục này phải khai báo tại Bộ Công Thương.
Thời hạn khai báo là trước ngày 31 tháng 01 hàng năm đối với các khai báo tại sở công thương hoặc trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan đối với trường hợp nhập khẩu hoá chất. Việc khai bao hoá chất được miễn trừ nếu hoá chất được nhập khẩu một lần phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp, nhập khẩu dưới 100kg/năm. Đồng thời, hóa chất được nhập không thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và các danh mục hoá chất được kiểm soát theo công ước quốc tế.
Theo: chudoanhnghiep.com

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
+
Gọi lại
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất