Đầu mối thực hiện phần hóa chất công nghiệp thuộc Công ước RotterdamTin thị trường

Đăng ngày 25/05/2010

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) làm đầu mối quốc gia thực hiện phần hóa chất công nghiệp thuộc Công ước Rotterdam.

Kiểm soát việc kinh doanh hóa chất  – Ảnh minh họa

Được biết, Công ước Rotterdam là công ước quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch cũng như chia sẻ thông tin về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường của các loại hoá chất công nghiệp và hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV).

Mục tiêu của Công ước Rotterdam nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thông qua việc chia sẻ trách nhiệm và hợp tác trong thương mại quốc tế liên quan đến HCBVTV độc hại.

Hiện nay đã có 39 hóa chất và hợp chất được Công ước đưa vào danh mục phụ lục III. Khi một hóa chất được đưa vào phụ lục này, tất cả các bên tham gia Công ước sẽ nhận được tài liệu hướng dẫn quyết định bao gồm những thông tin về hóa chất này và quyết định áp dụng cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, Công ước còn tăng cường trao đổi thông tin nhiều mặt về hóa chất thông qua các quy định của Công ước đối với các nước thành viên.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác trong thương mại quốc tế cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng HCBVTV nguy hại, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

 

Nam Anh
(Nguồn: Công văn số 3367/VPCP-QHQT)

+
Gọi lại
Đầu mối thực hiện phần hóa chất công nghiệp thuộc Công …

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?