. Printable Periodic Table - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

Printable Periodic Table

Ứng dụng

Đăng ngày 25/09/2009

Căn cứ vào định nghĩa được tìm thấy trong wiki, bảng tuần hoàn của các nguyên tố bảng tuần hoàn, hoặc chỉ là một bảng hiển thị của các nguyên tố hóa học. Mặc dù tiền chất để bảng này tồn tại, phát minh của nó thường được ghi có vào nhà hóa học Nga Dmitri Mendeleev năm 1869, người dự định trong bảng để minh họa theo định kỳ ( “định kỳ”) các xu hướng trong các thuộc tính của nguyên tố. Cách bố trí của bảng đã được tinh chế và mở rộng theo thời gian, như là các yếu tố mới đã được phát hiện, và các mô hình lý thuyết mới đã được phát triển để giải thích hành vi hóa học.
Bảng tuần hoàn bây giờ là phổ biến trong các ngành học của hóa học, cung cấp một khuôn khổ cực kỳ hữu dụng để phân loại, hệ thống và so sánh tất cả các hình thức khác nhau rất nhiều về hành vi hóa học. Bảng tuần hoàn đã tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong hóa học, vật lý, sinh học, và kỹ thuật, kỹ thuật đặc biệt là hóa chất. Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn hiện có chứa 117 nguyên tố như của tháng 7 năm 2009 (phần 1-116 và nguyên tố 118).
Thời gian qua tôi đã học và được sử dụng bảng tuần trước năm 1990, bảng tuần hoàn chỉ bao gồm hơn 117 thành phần và một số khối lượng nguyên tử chưa được tiết lộ. Và không có internet tại tất cả tại thời điểm đó. Vì vậy, Thật không dễ dàng để tìm tài liệu tham khảo bảng tuần hoàn vào thời gian đó. Bây giờ, nó được thay đổi. Nó rất dễ dàng để tìm bảng trong internet và cháu trai của tôi đã hỏi tôi nếu tôi có thể tạo một bảng năng động định kỳ, ông có thể sử dụng để tìm hiểu. Ông muốn một bảng tuần hoàn có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo và in được và trông như một bảng tính thực hành. Và đây là bảng tạo ra cho mục đích của mình.
Printable Periodic Table
Tiêu bản này bao gồm hai bảng, các bảng tính đầu tiên là bảng tuần hoàn in được.Chỉ cần in các bảng tính với kích cỡ giấy bạn muốn. Các bảng thứ hai là các thông tin ngắn liên quan đến yếu tố của nó được tìm thấy tại trang web wiki khác ở đây. Các thông tin khác bên cạnh thông tin chung tìm thấy trong bảng là nguồn gốc của biểu tượng, mật độ ở 20oC, độ nén, điểm sôi, phát hiện và khám phá năm.
 Periodic_Table_2
Và bảng thứ ba là bảng tính của bạn thực hành. Bạn có thể thay đổi các thông tin mặc định được điền vào bảng trống dựa trên nhu cầu của bạn để thực hành của bạn. Có một học hạnh phúc. Hóa chất là không khó khăn như bạn nghĩ, tôi đã không bao giờ có một dấu hiệu tốt trong hóa học.
Bạn có thể tải các tập tin ở đây.
+
Gọi lại
Printable Periodic Table
blank
blank