Kết quả tìm kiếm

MCP Monocalcium Phosphate

MCP – Monocalcium Phosphate – USA

Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thế Tường

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate

MCP – Monocalcium Phosphate – Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Lilong

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate

MDCP – Mono Dicalcium Phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thủy Trình

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao

Na5P3O10 – Sodium Tripolyphosphate (STPP)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao


+
Gọi lại

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?